Ammattitaidolla verkkoa rakentamaan

Pirkanmaan HYVINVOINTIALUEEN sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen verkon kehittämiseen tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista.

Päättäjän tulee tuntea palveluiden toimintakokonaisuus. Alan tuntemus auttaa tiedostamaan sen, miten käsittelyssä oleva päätös vaikuttaa työntekijätasolla ja palvelua käyttävässä asukkaassa asti.

Kokonaisuuksien hahmottaminen mahdollistaa myös ketterän ja kustannustehokkaan palvelutuotannon rakentamisen. Yhtenä uudistuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten nousun katkaiseminen. Sairauksien ominaisuuksien tunteminen auttaa turvallisen palveluverkon rakentamisessa. Sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaisten toimiva yhteistyö ja yhdessä tekeminen on palveluja käyttävän asukkaan edun mukaista. Monialainen toimintaympäristö ja kokemus nykyisestä palvelurakenteesta auttaa yhteisen työpolun rakentamisessa ja helmien säilyttämisessä ja karikoiden korjaamisessa. Palvelut kehitetään asiakkaan tarpeet edellä.

Ongelmien ja sairauksien nopea tunnistaminen ja tutkiminen sekä hoito parantavat sairauden hoidettavuutta ja nopeuttaa palautumista esim. työelämään ja estää lisäongelmien ilmaantumista.

Kansanterveystyön osaaminen vaikuttaa ennakoimaan yhteisön kasvaviin haasteisiin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa on valtavasti lakeja ja sääntöjä sekä ohjeita, joiden tunteminen on ehdottaman tärkeää päätöksenteon pohjana.

TYÖKOKEMUSTANI

Minulla on vahvaa ja monipuolista osaamista terveydenhuollon työntekijänä eri-ikäisten ja vammaisten parista sekä yrittäjänä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen sektoreilta.

Työntekijänä, asiakkaana, luottamushenkilönä ja yrittäjänä kertynyt kokemukseni vahvistaa osaamistani johtamisesta, talouden ja kustannusten hallinnasta, työntekijän näkökulmien huomioimisesta. Päätöksenteossa tarvitaan monipuolista tietoa verkosta.

Hyvinvointialue edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia, yhteistyössä kuntien, yksityisten toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Palvelutuotantoon osallistuvien tahojen sujuvaan yhteistyöhön tarvitaan tahtoa ja näkemystä.

Toiminnan kehittämisen tulosten arviointiin tarvitaan tietoa asukkaiden hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Ammatillinen osaaminen hoitotyöstä auttaa arvioiden tekemisessä ja tarvittaessa havaittujen epäkohtien korjaamisessa. Palveluiden taso ja turvallisuus eivät saa heiketä missään järjestämisvastuun siirtymisen vaiheessa.

AMMATTILAINEN EHDOLLA VALTUUSTOON

Sairaan- ja terveydenhoitaja

Työkokemusta terveydenhuollosta julkisella lähes 20v ja hoiva-alan yrittäjänä 3v.

Yrittäjätutkinto

Hallintotieteen opintoja.

Luottamushenkilö: Kunnanvaltuutettu, Pirkkalan hyvinvointilautakunta, Suomen Keskustan Kunta- ja aluepolitiikan työryhmän jäsen, Pirkanmaan Keskustanaisten hallituksen jäsen, Pirkanmaan Yrittäjien Vaikuttajavaliokunta, Vesilahden Yrittäjien hallitus.

Perheellinen